18 547 67 26, 668 114 193
Kokuszka 2, Piwniczna
9:00 - 18:00

Regulamin

Prosimy o przestrzeganie zasad

RAMOWY REGULAMIN

Mając na uwadze bezpieczeństwo klientów naszej stacji narciarskiej, prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Korzystanie z urządzeń transportu linowego i tras narciarskich odbywa się w godzinach otwarcia naszej stacji, na podstawie wykupionego biletu.
 2. Zakup biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Z jednego biletu może korzystać tylko i wyłącznie jedna osoba
 4. Jeśli bilet został zgubiony lub znajduję się w stanie uniemożliwiającym stwierdzenie jego ważności, pasażer powinien wykupić nowy bilet.
 5. Osoby przebywające na stacji narciarskiej odpowiedzialne są nie tylko za własne zachowanie, lecz również za działanie sprzętu narciarskiego i snowboardowego, które używają.
 6. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding, do ukończenia 16 roku życia, obowiązane są używać w czasie jazdy kasków ochronnych.
 7. Osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości (pow.0,5‰) lub pod wpływem środków odurzających i substancji psychotropowych mają bezwzględny zakaz korzystania z urządzeń transportu linowego oraz tras narciarskich.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ TRANSPORTU LINOWEGO (WYCIĄGÓW)

 1. Po przejściu bramki należy ustawić się w wyznaczonym miejscu podczepienia i poczekać na orczyk.
 2. Kijki należy trzymać w jednej ręce ( pasek kijka nie może być na ręce).
 3. Należy jechać wyznaczonym śladem, nie wolno „slalomować” na trasie podjazdu.
 4. Nie chwytać na trasie pustych orczyków, nie wyczepiać się na trasie podjazdu.
 5. Orczyk należy spokojnie wypuścić za ostatnią podporą (w strefie wysiadania).
 6. Przy wysiadaniu należy opuścić peron górny w nakazanym kierunku.
 7. Nie wolno zatrzymywać się na peronie górnym (w miejscu wysiadania), należy go jak najszybciej opuścić.
 8. Wyciąg może być zatrzymany z powodu awarii lub złych warunków atmosferycznych.
 9. Po zatrzymaniu wyciągu, należy czekać na polecenia obsługi.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z NARCIARSKICH TERENÓW ZJAZDOWYCH

 1. Wszyscy narciarze i snowboardziści zobowiązani są do zjeżdżania tylko po wyznaczonych oraz czynnych trasach.
 2. Trasy wyznaczone są naturalnymi granicami takimi jak : linie lasu, brzegi nasypów lub oznaczone siatkami, fladrami, znakami ograniczającymi ( np. czarne strzałki na żółtym tle) i innymi
 3. Narciarze i snowboardziści powinni także spodziewać się i omijać na trasie inne przeszkody, takie jak: hydranty i armatki systemu zaśnieżania, lampy oświetleniowe i inne sztuczne przeszkody.
 4. Podczas jazdy wieczorowej i nocnej nakazuje się korzystanie wyłącznie z oświetlonych, czynnych tras.
 5. Osoby uprawiające narciarstwo i snowboarding obowiązane są do przestrzegania reguł bezpiecznego narciarstwa i snowboardingu, a w szczególności:
  • zachowania się w taki sposób, by nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innej osoby.
  • Zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.
  • Wybierania takiego toru jazdy by uniknąć zdarzenia z innym zjeżdżającym, znajdującym się przed nim.
  • Wyprzedzania tylko w takiej odległości, która zapewni wyprzedzanemu wystarczającą przestrzeń dla wszystkich jego manewrów.
  • Wjeżdżania na trasę zjazdu lub po zatrzymaniu – znowu ruszania, po uprzednim sprawdzaniu czy można to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych.
  • Unikania zatrzymań na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku należy usunąć się z toru jazdy tak szybko, jak to możliwe.
  • Podchodzenia lub schodzenia wyłącznie poza granicami trasy zjazdowej.
  • Przestrzegania znaków narciarskich umieszczonych na trasie zjazdowej.
  • W razie zauważenia wypadku, każdy kto znajdzie się w pobliżu, winien zabezpieczyć to miejsce i służyć poszkodowanemu pomocą.
  • Każdy uczestnik wypadku; sprawca, poszkodowany lub świadek jest zobowiązany podać służbom ratowniczym swoje dane osobowe.
 6. Zaleca się zapoznanie z Regulaminem , Kodeksem Narciarskim zawierającym obowiązujące na trasach narciarskich reguły ustalone przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS)-do wglądu na terenie Stacji.

 

Działania ratownicze na stacji

 1. Działania ratownicze prowadzone są przez: Ratowników Narciarskich
 2. Zauważony wypadek należy zgłosić do ratownika dyżurnego lub obsługi
 3. Telefony alarmowe:
  • 18 547 67 26, 668 114 193 – Kierownik Stacji
  • 112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego
 4. Osoby znajdujące się na stacji mają bezwzględny obowiązek ustąpienia pierwszeństwa zespołom wykonującym działania ratownicze.

 

Pojazdy silnikowe na trasach narciarskich

 1. Zabrania się wjazdu na narciarskie trasy zjazdowe wszelkich pojazdów silnikowych, za wyjątkiem:
  • Uprzywilejowanych pojazdów: służb ratowniczych, policji, służb ochrony przyrody – zaopatrzonych w sygnały świetlne w kolorze niebieskim i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie.
  • Pojazdów obsługi stacji narciarskiej – wyposażonych w ostrzegawczą sygnalizację świetlną w kolorze żółtym oraz sygnalizację dźwiękową.
 2. Osoby znajdujące się na trasie zjazdowej mają obowiązek ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego przez ustąpienie mu pierwszeństwa przejazdu